Prijava na sistem

Zaboravili ste lozinku?


* Ukoliko pristupate po prvi put, Vaša privremena lozinka je Vaš datum rođenja u sledećem formatu (GGGGMMDD), odnosno prema redosledu: godina, mesec, dan npr. 19750311

* Zaboravili ste Vašu lozinku? Pozovite LUKOIL SRBIJA Kontakt Centar na 0800 222 882